Sor

Sor
نرخ فعلی:: 580 0
بازار سهام مغولستان
نرخ فعلی: : 580 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 580 0
واحد پولی : -
کشور : مغولستان
شاخه : بازار سهام مغولستان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۵ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Sor - 30 5 270 555 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 580
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 570
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 616
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 630
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.62%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی