Sony Financial Holdings Inc.

Sony Financial Holdings Inc.
نرخ فعلی:: 2,597 -
بازار سهام ژاپن

نرخ فعلی: : 2,597 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2,597 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : بازار سهام ژاپن

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات Sony Financial Holdings Inc.

در حال حاضر قیمت Sony Financial Holdings Inc. چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر Sony Financial Holdings Inc.
2,597 دلار
می باشد

قیمت Sony Financial Holdings Inc. روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت Sony Financial Holdings Inc. روز گذشته برابر با
2,597 دلار
بود

قیمت Sony Financial Holdings Inc. نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت Sony Financial Holdings Inc. نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت Sony Financial Holdings Inc. در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای Sony Financial Holdings Inc. برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای Sony Financial Holdings Inc. به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2,597 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای Sony Financial Holdings Inc. به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2,597 دلار

قیمت Sony Financial Holdings Inc. نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Sony Financial Holdings Inc. در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار Sony Financial Holdings Inc. نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت Sony Financial Holdings Inc. نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Sony Financial Holdings Inc.   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار Sony Financial Holdings Inc. نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت Sony Financial Holdings Inc. نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Sony Financial Holdings Inc. در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار Sony Financial Holdings Inc. نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت Sony Financial Holdings Inc. نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Sony Financial Holdings Inc. در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار Sony Financial Holdings Inc. نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت Sony Financial Holdings Inc. نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر Sony Financial Holdings Inc. در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار Sony Financial Holdings Inc. نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت Sony Financial Holdings Inc. تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای Sony Financial Holdings Inc. برابر است با 2,711 دلار که در تاریخ چهارشنبه 27 آذر 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در Sony Financial Holdings Inc. چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به Sony Financial Holdings Inc. تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 10,720.833333 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید Sony Financial Holdings Inc. چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به Sony Financial Holdings Inc. تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در Sony Financial Holdings Inc. چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به Sony Financial Holdings Inc.، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در Sony Financial Holdings Inc. چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به Sony Financial Holdings Inc. تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در Sony Financial Holdings Inc. چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به Sony Financial Holdings Inc.، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sony Financial Holdings Inc. نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.57  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sony Financial Holdings Inc.، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sony Financial Holdings Inc. نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sony Financial Holdings Inc.، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sony Financial Holdings Inc. نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sony Financial Holdings Inc.،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sony Financial Holdings Inc. نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sony Financial Holdings Inc.،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sony Financial Holdings Inc. نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 4.88 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sony Financial Holdings Inc.،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sony Financial Holdings Inc. نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sony Financial Holdings Inc.،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در Sony Financial Holdings Inc. نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 6.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت Sony Financial Holdings Inc.،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات Sony Financial Holdings Inc.

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی