Sony Financial Holdings Inc.

Sony Financial Holdings Inc.
نرخ فعلی:: 2,597 -
بازار سهام ژاپن
نرخ فعلی: : 2,597 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2,597 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : بازار سهام ژاپن
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۳ شهریور

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 2,597
بالاترین قیمت روز 2,597
پایین ترین قیمت روز 2,597
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۳ شهریور
نرخ روز گذشته 2,597
درصد تغییر نسبت به روز گذشته -%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
11,124,420 ریال
سکه
11,436,598 ریال
دلار
11,388,854 ریال
یورو
11,585,178 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته - - -
یک ماه - - -
شش ماه - - -
یک سال - - -
سه سال 383 17.2990% 1397/06/26
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 881.67
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 491.77
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 313.54
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 267.90
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 618.07
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 741.80
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 691.35

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 538.62
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 281.30
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 281.13
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 260.09
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 354.23
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 663.16
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 1,030.87

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 2,597 2,597 2,597 - -
حمایت 2 (S2) 2,597 2,597 2,597 1,298.5 -
حمایت 1 (S1) 2,597 2,597 2,597 - 2,597
نقطه پیوت (PP) 2,597 2,597 2,597 1,298.5 2,597
مقاومت 1 (R1) 2,597 2,597 2,597 - 2,597
مقاومت 2 (R2) 2,597 2,597 2,597 1,298.5 -
مقاومت 3 (R3) 2,597 2,597 2,597 - -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/06/13 2,597 2,597 2,597 2,597 10,720.83% 2573
1399/05/24 24 24 24 24 0.75% 0.18
1399/05/23 24.18 24.18 24.18 24.18 0.50% 0.12
1399/05/20 24.06 24.06 24.06 24.06 0.67% 0.16
1399/05/14 23.90 23.90 23.90 23.90 1.26% 0.3
1399/05/13 2,594 24.20 2,594 24.20 - -
1399/05/10 24.20 24.20 24.20 24.20 0.62% 0.15
1399/05/9 2,594 24.05 2,594 24.05 - -
1399/05/3 24.05 24.05 2,594 24.05 2.65% 0.62
1399/05/2 23.43 23.43 2,594 23.43 0.21% 0.05
1399/05/1 2,594 23.38 2,594 23.38 - -
1399/04/31 24.16 23.38 24.16 23.38 0.60% 0.14
1399/04/30 2,595 23.52 2,595 23.52 0.30% 0.07
1399/04/28 23.59 23.59 23.59 23.59 3.86% 0.91
1399/04/27 2,595 24.50 2,595 24.50 - -
1399/04/25 24.50 24.50 24.50 24.50 6.75% 1.55
1399/04/24 22.95 22.95 22.95 22.95 11,220.26% 2575.05
1399/04/23 2,598 2,598 2,598 2,598 11,220.26% 2575.05
1399/04/20 2,597 22.95 2,597 22.95 - -
1399/04/10 22.95 22.95 22.95 22.95 0.31% 0.07
1399/04/9 23.02 23.02 23.02 23.02 3.78% 0.87
1399/04/5 23.89 23.89 23.89 23.89 29.34% 5.42
1399/03/28 2,004 18.47 2,004 18.47 - -
1399/03/21 18.47 18.47 18.47 18.47 10,750.03% 1985.53
1399/03/20 2,004 2,004 2,004 2,004 10,750.03% 1985.53
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی