شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Song Da 8

Song Da 8
نرخ فعلی:: 300 0
بازار سهام ویتنام
نرخ فعلی: : 300 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 300 0
واحد پولی : -
کشور : ویتنام
شاخه : بازار سهام ویتنام
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۸ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Song Da 8 - 100 100 - 200 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 300
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 300
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 267
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 250
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی