Societe de Limonaderie

Societe de Limonaderie
نرخ فعلی:: 45,000 0
بازار سهام شیلی
نرخ فعلی: : 45,000 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 45,000 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : بازار سهام شیلی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۶ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Societe de Limonaderie - 2,400 2,000 - 3,240 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 43,750 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,250 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 44,025 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 975 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 45,189 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 189 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 45,229 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 229 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.51%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی