Sociedad Minera Corona SA

Sociedad Minera Corona SA
نرخ فعلی:: 18.5 0
بازار سهام پرو
نرخ فعلی: : 18.5 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 18.5 0
واحد پولی : -
کشور : پرو
شاخه : بازار سهام پرو
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۶ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Sociedad Minera Corona SA - - 0.50 0.90 1.40 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.5
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.5
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.63%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی