SL des Ciments Blancs Bearer

SL des Ciments Blancs Bearer
نرخ فعلی:: 12.12 0
بازار سهام لبنان
نرخ فعلی: : 12.12 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 12.12 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : بازار سهام لبنان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۳:۴۳:۵۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
SL des Ciments Blancs Bearer 0.08 0.02 0.42 4.22 4.92 8.62

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.12 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.12 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.12 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.2%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی