انس نقره

Silver
نرخ فعلی:: 27.357 0.04
انس های جهانی
نرخ فعلی: : 27.357 0.04
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 27.357 0.04
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : انس های جهانی
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۰۲:۵۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
27.357 19:02:55 0.007 0.03% 0.012 0.04% 0.012 0.04% 0.108 0.357
27.35 19:01:56 0.005 0.02% 0.005 0.02% 0.005 0.02% 0.115 0.35
27.355 19:00:55 0.018 0.07% 0.01 0.04% 0.01 0.04% 0.11 0.355
27.337 18:59:56 0.03 0.11% 0.008 0.03% 0.008 0.03% 0.128 0.337
27.367 18:59:05 0.013 0.05% 0.022 0.08% 0.022 0.08% 0.098 0.367
27.354 18:57:57 0.035 0.13% 0.009 0.03% 0.009 0.03% 0.111 0.354
27.389 18:56:54 0.005 0.02% 0.044 0.16% 0.044 0.16% 0.076 0.389
27.394 18:56:08 0.027 0.10% 0.049 0.18% 0.049 0.18% 0.071 0.394
27.367 18:55:15 0.017 0.06% 0.022 0.08% 0.022 0.08% 0.098 0.367
27.384 18:53:54 0.004 0.01% 0.039 0.14% 0.039 0.14% 0.081 0.384
27.38 18:52:57 0.001 - 0.035 0.13% 0.035 0.13% 0.085 0.38
27.381 18:51:53 0.007 0.03% 0.036 0.13% 0.036 0.13% 0.084 0.381
27.374 18:50:54 0.015 0.05% 0.029 0.11% 0.029 0.11% 0.091 0.374
27.359 18:49:54 0.013 0.05% 0.014 0.05% 0.014 0.05% 0.106 0.359
27.372 18:48:54 0.004 0.01% 0.027 0.10% 0.027 0.10% 0.093 0.372
27.376 18:47:54 0.006 0.02% 0.031 0.11% 0.031 0.11% 0.089 0.376
27.382 18:46:55 0.013 0.05% 0.037 0.14% 0.037 0.14% 0.083 0.382
27.395 18:45:54 0.021 0.08% 0.05 0.18% 0.05 0.18% 0.07 0.395
27.416 18:44:55 0.004 0.01% 0.071 0.26% 0.071 0.26% 0.049 0.416
27.412 18:43:53 0.004 0.01% 0.067 0.25% 0.067 0.25% 0.053 0.412
27.416 18:42:57 0.005 0.02% 0.071 0.26% 0.071 0.26% 0.049 0.416
27.411 18:41:53 0.027 0.10% 0.066 0.24% 0.066 0.24% 0.054 0.411
27.384 18:40:53 0.015 0.05% 0.039 0.14% 0.039 0.14% 0.081 0.384
27.369 18:40:07 0.002 0.01% 0.024 0.09% 0.024 0.09% 0.096 0.369
27.367 18:38:57 0.025 0.09% 0.022 0.08% 0.022 0.08% 0.098 0.367
27.342 18:37:57 0.014 0.05% 0.003 0.01% 0.003 0.01% 0.123 0.342
27.356 18:36:57 0.019 0.07% 0.011 0.04% 0.011 0.04% 0.109 0.356
27.375 18:35:57 0.007 0.03% 0.03 0.11% 0.03 0.11% 0.09 0.375
27.382 18:34:57 0.027 0.10% 0.037 0.14% 0.037 0.14% 0.083 0.382
27.409 18:33:55 0.001 - 0.064 0.23% 0.064 0.23% 0.056 0.409
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی