انس نقره

Silver
نرخ فعلی:: 24.485 1.4
انس های جهانی
نرخ فعلی: : 24.485 1.4
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 24.485 1.4
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : انس های جهانی
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد انس نقره

۱۶:۰۲:۲۳
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
انس نقره 0.3420 1.17 1.9310 1.5950 0.2190 9.8950

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.485 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.485 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.485 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 25 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.515 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.1%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی