انس نقره

Silver
نرخ فعلی:: 27.465 0
انس های جهانی
نرخ فعلی: : 27.465 0
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 27.465 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : انس های جهانی
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۸ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
انس نقره - 1.5460 2.2290 3.2050 11.7050 10.93

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.465 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.465 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.465 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.465 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.63%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی