انس نقره

Silver
نرخ فعلی:: 22.384 0.67
انس های جهانی

نرخ فعلی: : 22.384 0.67

واحد حجمی : انس

نرخ فعلی: : 22.384 0.67

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : انس های جهانی

واحد حجمی : انس

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات انس نقره

در حال حاضر قیمت انس نقره چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر انس نقره
22.384 دلار
می باشد

قیمت انس نقره روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت انس نقره روز گذشته برابر با
22.257 دلار
بود

قیمت انس نقره نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت انس نقره نسبت به روز گذشته
0.127 دلار افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت انس نقره در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای انس نقره برابر با 22.23 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای انس نقره به ثبت رسید چقدر بوده است؟

22.491 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای انس نقره به ثبت رسید چقدر بوده است؟

22.191 دلار

قیمت انس نقره نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انس نقره در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 23.11 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.14 درصدی یا 0.726 دلار انس نقره نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت انس نقره نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انس نقره   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آبان 1400  با رقم 23.548 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.94  درصدی یا 1.164 دلار انس نقره نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت انس نقره نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انس نقره در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 12 شهریور 1400  با رقم 24.71 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.41 درصدی یا 2.326 دلار انس نقره نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت انس نقره نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انس نقره در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  با رقم 27.471 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 18.51 درصدی یا 5.087 دلار انس نقره نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت انس نقره نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر انس نقره در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آذر 1399  با رقم 24.032 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.85 درصدی یا 1.648 دلار انس نقره نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت انس نقره تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای انس نقره برابر است با 48.584 دلار که در تاریخ جمعه 9 اردیبهشت 1390  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در انس نقره چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به انس نقره تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.475681 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید انس نقره چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به انس نقره تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.94 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 12 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به انس نقره، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.41 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به انس نقره تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  18.51 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در انس نقره چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به انس نقره، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.85 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس نقره نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.49  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 4.94 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس نقره نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره، 4.94 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس نقره نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره،  4.94 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس نقره نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره،  4.94 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس نقره نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره،  4.94 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس نقره نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 39.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره،  4.94 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در انس نقره نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 2.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت انس نقره،  4.94 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات انس نقره

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی