SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E

SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E
نرخ فعلی:: 11.565 -
صندوق های سرمایه گذاری مکزیک
نرخ فعلی: : 11.565 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 11.565 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری مکزیک
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E

۲۴ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E - 0.0580 - - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.435 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.435 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.435 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.435 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.76%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی