SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E

SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E
نرخ فعلی:: 11.633 0.17
صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

نرخ فعلی: : 11.633 0.17

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 11.633 0.17

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E

در حال حاضر قیمت SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E
11.633 دلار
می باشد

قیمت SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E روز گذشته برابر با
11.653 دلار
بود

قیمت SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E نسبت به روز گذشته
0.02 دلار کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E برابر با 11.633 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E به ثبت رسید چقدر بوده است؟

11.633 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E به ثبت رسید چقدر بوده است؟

11.633 دلار

قیمت SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 11.649 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.13 درصدی یا 0.016 دلار SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آبان 1400  با رقم 11.637 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.03  درصدی یا 0.004 دلار SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 11.565 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.58 درصدی یا 0.068 دلار SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 11.565 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.58 درصدی یا 0.068 دلار SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 11.565 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.58 درصدی یا 0.068 دلار SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E برابر است با 11.741 دلار که در تاریخ شنبه 22 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.154706 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.03 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.58 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.58 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.58 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.24  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E، 0.03 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E، 0.03 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 4.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E،  0.03 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E،  0.03 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E،  0.03 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E،  0.03 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 1.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E،  0.03 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی