SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E

SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E
نرخ فعلی:: 11.555 -
صندوق های سرمایه گذاری مکزیک
نرخ فعلی: : 11.555 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 11.555 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری مکزیک
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

‌میانگین متحرک (EMA) SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 11.54
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 11.52
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 11.50
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 11.51
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 11.52
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 11.53
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 11.54

‌میانگین متحرک (SMA) SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 11.53
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 11.51
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 11.48
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 10.73
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 6.44
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 3.22
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 1.61

سطوح ‌حمایت و مقاومت SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 11.55 11.55 11.55 - -
حمایت 2 (S2) 11.55 11.55 11.55 5.77 -
حمایت 1 (S1) 11.55 11.55 11.55 - 11.55
نقطه پیوت (PP) 11.55 11.55 11.55 5.77 11.55
مقاومت 1 (R1) 11.55 11.55 11.55 - 11.55
مقاومت 2 (R2) 11.55 11.55 11.55 5.77 -
مقاومت 3 (R3) 11.55 11.55 11.55 - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی