دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی

SGD/XCD Ask
نرخ فعلی:: 1.9838 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.9838 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.9838 0.04

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی

در حال حاضر قیمت دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی
1.9838 ریال
می باشد

قیمت دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی روز گذشته برابر با
1.9832 ریال
بود

قیمت دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی نسبت به روز گذشته
0.0006 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی برابر با 1.984 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.9855 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.9838 ریال

قیمت دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 1 آذر 1400  با رقم 1.9926 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.44 درصدی یا 0.0088 ریال دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 2.023 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.93  درصدی یا 0.0392 ریال دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  با رقم 2.0214 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.86 درصدی یا 0.0376 ریال دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 2.0568 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.54 درصدی یا 0.073 ریال دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آذر 1399  با رقم 2.0319 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.36 درصدی یا 0.0481 ریال دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی برابر است با 2.0647 ریال که در تاریخ سه شنبه 16 دی 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.261517 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.93 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 6 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.86 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3.54 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.36 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.91  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی، 1.93 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی، 1.93 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی،  1.93 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی،  1.93 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 5.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی،  1.93 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی،  1.93 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 8.01 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی،  1.93 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار سنگاپور / دلار کارائیب شرقی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی