دلار سنگاپور / دلار

SGD/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.7295 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.7295 0.03

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.7295 0.03

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی