دلار سنگاپور / دلار

SGD/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.729 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.729 0.07

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.729 0.07

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار سنگاپور / دلار

در حال حاضر قیمت دلار سنگاپور / دلار چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار سنگاپور / دلار
0.729 ریال
می باشد

قیمت دلار سنگاپور / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار سنگاپور / دلار روز گذشته برابر با
0.7296 ریال
بود

قیمت دلار سنگاپور / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار سنگاپور / دلار نسبت به روز گذشته
0.0006 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار سنگاپور / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار سنگاپور / دلار برابر با 0.7294 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار سنگاپور / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.7298 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار سنگاپور / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.7288 ریال

قیمت دلار سنگاپور / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 7 آذر 1400  با رقم 0.7296 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.08 درصدی یا 0.0006 ریال دلار سنگاپور / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار سنگاپور / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / دلار   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 0.7408 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.59  درصدی یا 0.0118 ریال دلار سنگاپور / دلار نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار سنگاپور / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / دلار در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 14 شهریور 1400  با رقم 0.7454 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.2 درصدی یا 0.0164 ریال دلار سنگاپور / دلار نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار سنگاپور / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / دلار در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 0.7554 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.49 درصدی یا 0.0264 ریال دلار سنگاپور / دلار نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار سنگاپور / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / دلار در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 0.749 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.67 درصدی یا 0.02 ریال دلار سنگاپور / دلار نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار سنگاپور / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار سنگاپور / دلار برابر است با 0.8329 ریال که در تاریخ دوشنبه 24 مرداد 1390  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دلار چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.095851 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار سنگاپور / دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.59 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 14 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.2 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3.49 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.67 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دلار، 1.59 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دلار، 1.59 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دلار،  1.59 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دلار نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دلار،  1.59 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دلار،  1.59 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 23.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دلار،  1.59 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 16.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دلار،  1.59 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار سنگاپور / دلار

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی