دلار سنگاپور / کرون سوئد

SGD/SEK Ask
نرخ فعلی:: 6.4165 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 6.4165 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6.4165 -

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار سنگاپور / کرون سوئد

در حال حاضر قیمت دلار سنگاپور / کرون سوئد چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار سنگاپور / کرون سوئد
6.4165 ریال
می باشد

قیمت دلار سنگاپور / کرون سوئد روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار سنگاپور / کرون سوئد روز گذشته برابر با
6.4165 ریال
بود

قیمت دلار سنگاپور / کرون سوئد نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار سنگاپور / کرون سوئد نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار سنگاپور / کرون سوئد در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار سنگاپور / کرون سوئد برابر با 6.6154 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار سنگاپور / کرون سوئد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

6.6176 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار سنگاپور / کرون سوئد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

6.4165 ریال

قیمت دلار سنگاپور / کرون سوئد نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / کرون سوئد در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 6.4165 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار سنگاپور / کرون سوئد نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار سنگاپور / کرون سوئد نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / کرون سوئد   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 6.4165 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال دلار سنگاپور / کرون سوئد نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار سنگاپور / کرون سوئد نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / کرون سوئد در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 6.3875 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.45 درصدی یا 0.029 ریال دلار سنگاپور / کرون سوئد نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار سنگاپور / کرون سوئد نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / کرون سوئد در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 6.276 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.23 درصدی یا 0.1405 ریال دلار سنگاپور / کرون سوئد نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار سنگاپور / کرون سوئد نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / کرون سوئد در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 6.3585 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.91 درصدی یا 0.058 ریال دلار سنگاپور / کرون سوئد نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار سنگاپور / کرون سوئد تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار سنگاپور / کرون سوئد برابر است با 7.205 ریال که در تاریخ چهارشنبه 17 مهر 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون سوئد چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / کرون سوئد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.211452 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار سنگاپور / کرون سوئد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / کرون سوئد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / کرون سوئد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / کرون سوئد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.45 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / کرون سوئد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / کرون سوئد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  2.23 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / کرون سوئد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / کرون سوئد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.91 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون سوئد نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون سوئد، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون سوئد نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون سوئد، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون سوئد نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون سوئد،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون سوئد نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.43 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون سوئد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون سوئد نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 9.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون سوئد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون سوئد نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 35.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون سوئد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون سوئد نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون سوئد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار سنگاپور / کرون سوئد

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی