دلار سنگاپور / ریال عربستان

SGD/SAR Ask
نرخ فعلی:: 2.7803 0.2
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.7803 0.2

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.7803 0.2

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دلار سنگاپور / ریال عربستان در روز جاری

۲۰:۴۴:۱۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2.7803 20:44:11 0.0005 0.02% 0.0055 0.20% 0.0055 0.20% 0.012 0.2197
2.7808 20:04:40 - - 0.005 0.18% 0.005 0.18% 0.0115 0.2192
2.7808 20:04:39 0.0015 0.05% 0.005 0.18% 0.005 0.18% 0.0115 0.2192
2.7823 19:44:35 0.0003 0.01% 0.0035 0.13% 0.0035 0.13% 0.01 0.2177
2.7826 19:04:37 - - 0.0032 0.12% 0.0032 0.12% 0.0097 0.2174
2.7826 19:04:37 0.0006 0.02% 0.0032 0.12% 0.0032 0.12% 0.0097 0.2174
2.782 18:44:16 0.0019 0.07% 0.0038 0.14% 0.0038 0.14% 0.0103 0.218
2.7801 18:23:26 0.001 0.04% 0.0057 0.21% 0.0057 0.21% 0.0122 0.2199
2.7811 17:23:45 0.0022 0.08% 0.0047 0.17% 0.0047 0.17% 0.0112 0.2189
2.7789 17:04:53 - - 0.0069 0.25% 0.0069 0.25% 0.0134 0.2211
2.7789 17:04:49 0.0039 0.14% 0.0069 0.25% 0.0069 0.25% 0.0134 0.2211
2.7828 16:44:57 0.0018 0.06% 0.003 0.11% 0.003 0.11% 0.0095 0.2172
2.7846 16:23:44 0.0012 0.04% 0.0012 0.04% 0.0012 0.04% 0.0077 0.2154
2.7834 16:05:24 - - 0.0024 0.09% 0.0024 0.09% 0.0089 0.2166
2.7834 16:05:24 0.0003 0.01% 0.0024 0.09% 0.0024 0.09% 0.0089 0.2166
2.7831 15:45:02 0.0009 0.03% 0.0027 0.10% 0.0027 0.10% 0.0092 0.2169
2.784 15:23:52 0.0004 0.01% 0.0018 0.06% 0.0018 0.06% 0.0083 0.216
2.7836 15:04:56 - - 0.0022 0.08% 0.0022 0.08% 0.0087 0.2164
2.7836 15:04:56 0.0002 0.01% 0.0022 0.08% 0.0022 0.08% 0.0087 0.2164
2.7834 14:44:59 0.0013 0.05% 0.0024 0.09% 0.0024 0.09% 0.0089 0.2166
2.7847 14:23:55 0.0008 0.03% 0.0011 0.04% 0.0011 0.04% 0.0076 0.2153
2.7855 14:04:48 - - 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% 0.0068 0.2145
2.7855 14:04:46 0.0005 0.02% 0.0003 0.01% 0.0003 0.01% 0.0068 0.2145
2.785 13:44:51 0.0014 0.05% 0.0008 0.03% 0.0008 0.03% 0.0073 0.215
2.7836 13:23:40 0.0011 0.04% 0.0022 0.08% 0.0022 0.08% 0.0087 0.2164
2.7847 13:04:30 - - 0.0011 0.04% 0.0011 0.04% 0.0076 0.2153
2.7847 13:04:27 0.0004 0.01% 0.0011 0.04% 0.0011 0.04% 0.0076 0.2153
2.7851 12:44:54 0.0008 0.03% 0.0007 0.03% 0.0007 0.03% 0.0072 0.2149
2.7843 12:23:55 0.0011 0.04% 0.0015 0.05% 0.0015 0.05% 0.008 0.2157
2.7854 12:06:42 - - 0.0004 0.01% 0.0004 0.01% 0.0069 0.2146
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین