دلار سنگاپور / ریال عربستان

SGD/SAR Ask
نرخ فعلی:: 2.7481 0.25
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.7481 0.25

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.7481 0.25

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد دلار سنگاپور / ریال عربستان

۱۵:۰۵:۰۰
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار سنگاپور / ریال عربستان 0.0068 0.0014 0.0371 0.0871 0.0508 0.0019

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2519
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2519
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2519
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2519
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.17%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی