دلار سنگاپور / روپیه پاکستان

SGD/PKR Ask
نرخ فعلی:: 149.2 0.58
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 149.2 0.58

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 149.2 0.58

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی