دلار سنگاپور / ریال عمان

SGD/OMR Ask
نرخ فعلی:: 0.2903 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2903 0.07
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2903 0.07
واحد پولی : -
کشور : سنگاپور
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۲:۰۹:۵۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2903 12:09:55 - - 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.0006 -
0.2903 12:09:51 0.0001 0.03% 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.0006 -
0.2902 11:46:00 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0007 -
0.2903 11:24:55 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.0006 -
0.2901 09:43:57 0.0001 0.03% - - - - 0.0008 -
0.29 09:04:56 - - 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0009 -
0.29 09:04:56 0.0002 0.07% 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0009 -
0.2902 08:43:54 0.0002 0.07% 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0007 -
0.29 07:22:54 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0009 -
0.2899 07:04:10 - - 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.001 -
0.2899 07:04:00 0.0001 0.03% 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.001 -
0.29 06:43:56 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0009 -
0.2899 06:22:47 0.0001 0.03% 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.001 -
0.29 05:43:47 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0009 -
0.2901 05:04:50 - - - - - - 0.0008 -
0.2901 05:04:48 0.0001 0.03% - - - - 0.0008 -
0.29 04:43:39 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0009 -
0.2901 03:23:23 0.0003 0.10% - - - - 0.0008 -
0.2904 03:04:54 - - 0.0003 0.10% 0.0003 0.10% 0.0005 -
0.2904 03:04:51 0.0003 0.10% 0.0003 0.10% 0.0003 0.10% 0.0005 -
0.2901 00:45:52 - - - - - - 0.0008 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی