خبر

دلار سنگاپور / روپیه نپال

SGD/NPR Ask
نرخ فعلی:: 99.81 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 99.81 0.07

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 99.81 0.07

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی