دلار سنگاپور / کرون نروژ

SGD/NOK Ask
نرخ فعلی:: 6.4704 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 6.4704 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6.4704 -

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار سنگاپور / کرون نروژ

در حال حاضر قیمت دلار سنگاپور / کرون نروژ چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار سنگاپور / کرون نروژ 6.4704 ریال می باشد

قیمت دلار سنگاپور / کرون نروژ روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار سنگاپور / کرون نروژ روز گذشته برابر با 6.4704 ریال بود

قیمت دلار سنگاپور / کرون نروژ نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار سنگاپور / کرون نروژ نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار سنگاپور / کرون نروژ در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار سنگاپور / کرون نروژ برابر با 6.6619 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار سنگاپور / کرون نروژ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

6.7106 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار سنگاپور / کرون نروژ به ثبت رسید چقدر بوده است؟

6.4704 ریال

قیمت دلار سنگاپور / کرون نروژ نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / کرون نروژ در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 29 دی 1400  با رقم 6.4704 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار سنگاپور / کرون نروژ نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار سنگاپور / کرون نروژ نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / کرون نروژ در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 6.5186 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.73  درصدی یا 0.0482 ریال دلار سنگاپور / کرون نروژ نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار سنگاپور / کرون نروژ نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / کرون نروژ در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  با رقم 6.205 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.27 درصدی یا 0.2654 ریال دلار سنگاپور / کرون نروژ نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار سنگاپور / کرون نروژ نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / کرون نروژ در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 4 مرداد 1400  با رقم 6.5452 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.14 درصدی یا 0.0748 ریال دلار سنگاپور / کرون نروژ نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار سنگاپور / کرون نروژ نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / کرون نروژ در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 بهمن 1399  با رقم 6.4474 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.35 درصدی یا 0.023 ریال دلار سنگاپور / کرون نروژ نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار سنگاپور / کرون نروژ تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار سنگاپور / کرون نروژ برابر است با 8.2154 ریال که در تاریخ شنبه 2 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون نروژ چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / کرون نروژ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار سنگاپور / کرون نروژ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / کرون نروژ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.73 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / کرون نروژ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 4 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / کرون نروژ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.27 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / کرون نروژ چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 4 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / کرون نروژ تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.14 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / کرون نروژ چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / کرون نروژ، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.35 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون نروژ نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.44  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون نروژ، 0.73 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون نروژ نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون نروژ، 0.73 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون نروژ نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون نروژ،  0.73 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون نروژ نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون نروژ،  0.73 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون نروژ نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 41.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون نروژ،  0.73 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون نروژ نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون نروژ،  0.73 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون نروژ نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 53.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون نروژ،  0.73 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار سنگاپور / کرون نروژ

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین