دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی

SGD/LTL Ask
نرخ فعلی:: 2.1954 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.1954 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.1954 -

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی

در حال حاضر قیمت دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی
2.1954 ریال
می باشد

قیمت دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی روز گذشته برابر با
2.1954 ریال
بود

قیمت دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.2027 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.1946 ریال

قیمت دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی برابر است با 2.1997 ریال که در تاریخ شنبه 15 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.195481 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار سنگاپور / لیتاس لیتوانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی