دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا

SGD/KES Ask
نرخ فعلی:: 82.22 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 82.22 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 82.22 -

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا

در حال حاضر قیمت دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا
82.22 ریال
می باشد

قیمت دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا روز گذشته برابر با
82.22 ریال
بود

قیمت دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

82.29 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

82.22 ریال

قیمت دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 82.22 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 82.74 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.62  درصدی یا 0.52 ریال دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 82.07 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.18 درصدی یا 0.15 ریال دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 81.67 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.67 درصدی یا 0.55 ریال دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 83.44 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.46 درصدی یا 1.22 ریال دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا برابر است با 84.25 ریال که در تاریخ پنجشنبه 27 آذر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.072922 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.62 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.18 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.67 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.46 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.84  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا، 0.62 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.58 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا، 0.62 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا،  0.62 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 19.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا،  0.62 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا،  0.62 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا،  0.62 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا،  0.62 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار سنگاپور / شیلینگ کنیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی