دلار سنگاپور / فورینت مجارستان

SGD/HUF Ask
نرخ فعلی:: 238.7 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 238.7 0.08

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 238.7 0.08

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی