دلار سنگاپور / فورینت مجارستان

SGD/HUF Ask
نرخ فعلی:: 222.82 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 222.82 0.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 222.82 0.09
واحد پولی : -
کشور : سنگاپور
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۰:۴۳:۴۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار سنگاپور / فورینت مجارستان 0.21 4.86 7.89 1.73 1.20 15.82

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 218
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.82
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 217
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.82
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 222
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.82
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 223
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.18
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.08%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی