دلار سنگاپور / فورینت مجارستان

SGD/HUF Ask
نرخ فعلی:: 218.75 0.93
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 218.75 0.93
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 218.75 0.93
واحد پولی : -
کشور : سنگاپور
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی