دلار سنگاپور / دلار هنگ کنگ

SGD/HKD Ask
نرخ فعلی:: 5.8318 0.45
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.8318 0.45
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.8318 0.45
واحد پولی : -
کشور : سنگاپور
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۱:۴۲:۳۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
5.8318 01:42:34 0.003 0.05% 0.0263 0.45% 0.0263 0.45% 0.0307 0.1682
5.8348 01:21:39 0.0002 - 0.0233 0.40% 0.0233 0.40% 0.0277 0.1652
5.835 01:01:21 - - 0.0231 0.40% 0.0231 0.40% 0.0275 0.165
5.835 01:01:15 0.001 0.02% 0.0231 0.40% 0.0231 0.40% 0.0275 0.165
5.834 00:42:45 0.0001 - 0.0241 0.41% 0.0241 0.41% 0.0285 0.166
5.8339 00:21:48 0.0003 0.01% 0.0242 0.41% 0.0242 0.41% 0.0286 0.1661
5.8342 00:02:14 - - 0.0239 0.41% 0.0239 0.41% 0.0283 0.1658
5.8342 00:02:00 0.0005 0.01% 0.0239 0.41% 0.0239 0.41% 0.0283 0.1658
5.8337 23:42:48 0.0001 - 0.0244 0.42% 0.0244 0.42% 0.0288 0.1663
5.8336 23:21:48 0.0013 0.02% 0.0245 0.42% 0.0245 0.42% 0.0289 0.1664
5.8323 23:07:45 0.0168 0.29% 0.0258 0.44% 0.0258 0.44% 0.0302 0.1677
5.8155 22:42:37 0.0126 0.22% 0.0426 0.73% 0.0426 0.73% 0.047 0.1845
5.8281 22:21:42 0.0005 0.01% 0.03 0.51% 0.03 0.51% 0.0344 0.1719
5.8276 22:01:23 - - 0.0305 0.52% 0.0305 0.52% 0.0349 0.1724
5.8276 22:01:22 0.0004 0.01% 0.0305 0.52% 0.0305 0.52% 0.0349 0.1724
5.8272 21:42:39 0.0004 0.01% 0.0309 0.53% 0.0309 0.53% 0.0353 0.1728
5.8268 21:21:41 0.0011 0.02% 0.0313 0.54% 0.0313 0.54% 0.0357 0.1732
5.8279 21:07:42 0.0019 0.03% 0.0302 0.52% 0.0302 0.52% 0.0346 0.1721
5.8298 20:42:34 0.0022 0.04% 0.0283 0.49% 0.0283 0.49% 0.0327 0.1702
5.8276 20:21:37 0.0013 0.02% 0.0305 0.52% 0.0305 0.52% 0.0349 0.1724
5.8263 20:07:38 0.0008 0.01% 0.0318 0.55% 0.0318 0.55% 0.0362 0.1737
5.8271 19:42:33 0.0016 0.03% 0.031 0.53% 0.031 0.53% 0.0354 0.1729
5.8287 19:21:36 0.0021 0.04% 0.0294 0.50% 0.0294 0.50% 0.0338 0.1713
5.8308 19:07:35 0.0009 0.02% 0.0273 0.47% 0.0273 0.47% 0.0317 0.1692
5.8317 18:42:32 0.001 0.02% 0.0264 0.45% 0.0264 0.45% 0.0308 0.1683
5.8327 18:21:36 0.0035 0.06% 0.0254 0.44% 0.0254 0.44% 0.0298 0.1673
5.8292 18:01:17 0.0022 0.04% 0.0289 0.50% 0.0289 0.50% 0.0333 0.1708
5.827 17:42:33 0.0003 0.01% 0.0311 0.53% 0.0311 0.53% 0.0355 0.173
5.8273 17:21:35 0.0002 - 0.0308 0.53% 0.0308 0.53% 0.0352 0.1727
5.8275 17:01:12 - - 0.0306 0.53% 0.0306 0.53% 0.035 0.1725
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی