خبر

دلار سنگاپور / دلار هنگ کنگ

SGD/HKD Ask
نرخ فعلی:: 5.799 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5.799 0.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.799 0.06

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی