دلار سنگاپور / کرون چک

SGD/CZK Ask
نرخ فعلی:: 16.49 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 16.49 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 16.49 -

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار سنگاپور / کرون چک

در حال حاضر قیمت دلار سنگاپور / کرون چک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار سنگاپور / کرون چک
16.49 ریال
می باشد

قیمت دلار سنگاپور / کرون چک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار سنگاپور / کرون چک روز گذشته برابر با
16.5 ریال
بود

قیمت دلار سنگاپور / کرون چک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار سنگاپور / کرون چک نسبت به روز گذشته
0.01 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار سنگاپور / کرون چک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار سنگاپور / کرون چک برابر با 16.49 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار سنگاپور / کرون چک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

16.53 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار سنگاپور / کرون چک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

16.47 ریال

قیمت دلار سنگاپور / کرون چک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / کرون چک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 16.69 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.19 درصدی یا 0.2 ریال دلار سنگاپور / کرون چک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار سنگاپور / کرون چک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / کرون چک   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 16.36 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.79  درصدی یا 0.13 ریال دلار سنگاپور / کرون چک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار سنگاپور / کرون چک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / کرون چک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 15.93 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.51 درصدی یا 0.56 ریال دلار سنگاپور / کرون چک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار سنگاپور / کرون چک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / کرون چک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 15.73 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.83 درصدی یا 0.76 ریال دلار سنگاپور / کرون چک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار سنگاپور / کرون چک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / کرون چک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 16.29 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.22 درصدی یا 0.2 ریال دلار سنگاپور / کرون چک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار سنگاپور / کرون چک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار سنگاپور / کرون چک برابر است با 18 ریال که در تاریخ پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون چک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / کرون چک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.302115 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار سنگاپور / کرون چک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / کرون چک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.79 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / کرون چک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / کرون چک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.51 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / کرون چک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / کرون چک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  4.83 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / کرون چک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / کرون چک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.22 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون چک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون چک، 0.79 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون چک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون چک، 0.79 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون چک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون چک،  0.79 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون چک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون چک،  0.79 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون چک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 9.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون چک،  0.79 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون چک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون چک،  0.79 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / کرون چک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / کرون چک،  0.79 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار سنگاپور / کرون چک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی