دلار سنگاپور / فرانک سوییس

SGD/CHF Ask
نرخ فعلی:: 0.6803 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.6803 0.01
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.6803 0.01
واحد پولی : -
کشور : سنگاپور
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار سنگاپور / فرانک سوییس در روز جاری

۰۱:۲۲:۳۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.6803 01:22:33 0.0033 0.49% 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0033 0.3197
0.677 01:07:27 0.0041 0.61% 0.0032 0.47% 0.0032 0.47% - 0.323
0.6811 01:02:41 - - 0.0009 0.13% 0.0009 0.13% 0.0041 0.3189
0.6811 01:02:36 0.0009 0.13% 0.0009 0.13% 0.0009 0.13% 0.0041 0.3189
0.6802 00:22:23 - - - - - - 0.0032 0.3198
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی