دلار سنگاپور / رئال برزیل

SGD/BRL Ask
نرخ فعلی:: 4.064 5.25
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 4.064 5.25

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 4.064 5.25

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

دلار سنگاپور / رئال برزیل در روز جاری

۰۲:۲۳:۲۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
4.064 02:23:27 0.0006 0.01% 0.2026 5.25% 0.0013 0.03% 0.2026 0.064
4.0646 02:03:58 - - 0.2032 5.26% 0.0019 0.05% 0.2032 0.0646
4.0646 02:03:57 0.2032 5.26% 0.2032 5.26% 0.0019 0.05% 0.2032 0.0646
3.8614 01:56:36 0.2035 5.27% - - 0.2013 5.21% - 0.1386
4.0649 01:44:35 0.2035 5.27% 0.2035 5.27% 0.0022 0.05% 0.2035 0.0649
3.8614 01:28:36 0.202 5.23% - - 0.2013 5.21% - 0.1386
4.0634 01:22:49 0.202 5.23% 0.202 5.23% 0.0007 0.02% 0.202 0.0634
3.8614 01:07:38 0.2035 5.27% - - 0.2013 5.21% - 0.1386
4.0649 01:03:19 - - 0.2035 5.27% 0.0022 0.05% 0.2035 0.0649
4.0649 01:03:16 0.0008 0.02% 0.2035 5.27% 0.0022 0.05% 0.2035 0.0649
4.0657 00:44:00 0.003 0.07% 0.2043 5.29% 0.003 0.07% 0.2043 0.0657
4.0627 00:23:14 - - 0.2013 5.21% - - 0.2013 0.0627
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی