دلار سنگاپور / رئال برزیل

SGD/BRL Ask
نرخ فعلی:: 3.6914 0.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 3.6914 0.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.6914 0.03
واحد پولی : -
کشور : سنگاپور
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۳:۴۲:۵۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار سنگاپور / رئال برزیل 0.0091 0.0878 0.3143 0.2352 0.1320 0.9013

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3086
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3086
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3086
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3086
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.36%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی