دلار سنگاپور / دینار بحرین

SGD/BHD Ask
نرخ فعلی:: 0.2753 0.11
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2753 0.11

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2753 0.11

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار سنگاپور / دینار بحرین

در حال حاضر قیمت دلار سنگاپور / دینار بحرین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار سنگاپور / دینار بحرین
0.2753 ریال
می باشد

قیمت دلار سنگاپور / دینار بحرین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار سنگاپور / دینار بحرین روز گذشته برابر با
0.275 ریال
بود

قیمت دلار سنگاپور / دینار بحرین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار سنگاپور / دینار بحرین نسبت به روز گذشته
0.0003 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار سنگاپور / دینار بحرین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار سنگاپور / دینار بحرین برابر با 0.2748 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار سنگاپور / دینار بحرین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2753 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار سنگاپور / دینار بحرین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2748 ریال

قیمت دلار سنگاپور / دینار بحرین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / دینار بحرین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  با رقم 0.276 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.25 درصدی یا 0.0007 ریال دلار سنگاپور / دینار بحرین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار سنگاپور / دینار بحرین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / دینار بحرین   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 0.2796 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.53  درصدی یا 0.0043 ریال دلار سنگاپور / دینار بحرین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار سنگاپور / دینار بحرین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / دینار بحرین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 0.2804 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.81 درصدی یا 0.0051 ریال دلار سنگاپور / دینار بحرین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار سنگاپور / دینار بحرین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / دینار بحرین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1400  با رقم 0.2854 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.53 درصدی یا 0.0101 ریال دلار سنگاپور / دینار بحرین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار سنگاپور / دینار بحرین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار سنگاپور / دینار بحرین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 0.2814 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.16 درصدی یا 0.0061 ریال دلار سنگاپور / دینار بحرین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار سنگاپور / دینار بحرین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار سنگاپور / دینار بحرین برابر است با 0.287 ریال که در تاریخ جمعه 12 دی 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دینار بحرین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / دینار بحرین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.036377 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار سنگاپور / دینار بحرین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / دینار بحرین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.53 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / دینار بحرین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / دینار بحرین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.81 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / دینار بحرین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / دینار بحرین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3.53 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار سنگاپور / دینار بحرین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار سنگاپور / دینار بحرین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.16 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دینار بحرین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.46  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دینار بحرین، 1.53 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دینار بحرین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دینار بحرین، 1.53 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دینار بحرین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دینار بحرین،  1.53 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دینار بحرین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دینار بحرین،  1.53 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دینار بحرین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 1.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دینار بحرین،  1.53 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دینار بحرین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دینار بحرین،  1.53 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار سنگاپور / دینار بحرین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 2.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار سنگاپور / دینار بحرین،  1.53 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار سنگاپور / دینار بحرین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی