دلار سنگاپور / پزوی آرژانتین

SGD/ARS Ask
نرخ فعلی:: 72.3378 1.62
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 72.3378 1.62

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 72.3378 1.62

واحد پولی : -

کشور : سنگاپور

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد دلار سنگاپور / پزوی آرژانتین

۱۴:۲۱:۴۹
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار سنگاپور / پزوی آرژانتین - 1.4647 - 0.9690 11.9311 44.3623

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 73
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6622
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 73
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.6622
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 73
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.6622
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 72
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3378
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.47%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی