شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SF Saudi Istithmar Equity

SF Saudi Istithmar Equity
نرخ فعلی 8,613.32 0
صندوق های سرمایه گذاری عربستان
نرخ فعلی: 8,613.32 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 8,613.32 0
واحد پولی: دلار
کشور : -
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری عربستان
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی