تمام سکه (قبل 86)

Bahar Coin Down
نرخ فعلی:: 128,500,000 -
سکه / سکه تاریخ پایین

نرخ فعلی: : 128,500,000 -

واحد حجمی : عدد

نرخ فعلی: : 128,500,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / سکه تاریخ پایین

واحد حجمی : عدد

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد تمام سکه (قبل 86)

۱۷ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
تمام سکه (قبل 86) - 5,000,000 24,000,000 24,000,000 15,000,000 101,580,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 125,745,455 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,754,545 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 125,516,667 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,983,333 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.38%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 125,516,667 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,983,333 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 125,516,667 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,983,333 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.38%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی