تمام سکه (قبل 86)

Bahar Coin Down
نرخ فعلی:: 128,500,000 -
سکه / سکه تاریخ پایین

نرخ فعلی: : 128,500,000 -

واحد حجمی : عدد

نرخ فعلی: : 128,500,000 -

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / سکه تاریخ پایین

واحد حجمی : عدد

نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه تمام سکه (قبل 86)

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
نیم سکه (قبل 86) 64,500,000 ۱۷ آذر - - 64,500,000 64,500,000 0 1,481,818 65,000,000 65,000,000
ربع سکه (قبل 86) 32,500,000 ۱۷ آذر - - 32,500,000 32,500,000 0 880,000 32,500,000 32,500,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی