سکه امامی

Imami Coin
نرخ فعلی:: 103,910,000 0
سکه / بازار معاملاتی
نرخ فعلی: : 103,910,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 103,910,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار معاملاتی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۷ بهمن

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه امامی - 1,030,000 15,070,000 8,590,000 53,790,000 89,135,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 104,308,182 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 398,182 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 111,177,600 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,267,600 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 118,816,711 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14,906,711 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 122,212,886 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18,302,886 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.61%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی