سکه امامی

Imami Coin
نرخ فعلی:: 108,990,000 0
سکه / بازار معاملاتی
نرخ فعلی: : 108,990,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 108,990,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار معاملاتی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۶ آذر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه امامی - 8,520,000 31,100,000 36,360,000 65,750,000 95,385,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 117,835,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8,845,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 125,696,400 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16,706,400 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 131,935,139 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22,945,139 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 114,037,211 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,047,211 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.63%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی