سکه امامی

Imami Coin
نرخ فعلی:: 125,600,000 0.03
سکه / بازار معاملاتی

نرخ فعلی: : 125,600,000 0.03

واحد حجمی : عدد

نرخ فعلی: : 125,600,000 0.03

واحد پولی : ریال

کشور : ایران

شاخه : سکه / بازار معاملاتی

واحد حجمی : عدد

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد سکه امامی

۱۳:۳۸:۵۹
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سکه امامی 40,000 1,340,000 6,980,000 22,430,000 18,090,000 89,100,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 125,300,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 300,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 122,912,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,688,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 120,144,533 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,455,467 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 114,954,527 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,645,473 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.26%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی