سکه امامی

Imami Coin
نرخ فعلی:: 107,510,000 0
سکه / بازار معاملاتی
نرخ فعلی: : 107,510,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 107,510,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار معاملاتی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 111,120,370.37
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 113,874,158.35
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 119,040,381.18
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 125,664,504.99
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 129,395,349.88
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 126,131,202.17
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 107,701,422.53

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 111,904,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 115,316,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 121,211,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 127,541,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 135,572,000
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 125,420,700
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 101,619,400

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 104,113,333.33 105,796,666.66 104,335,000 -3,810,000 -
حمایت 2 (S2) 105,796,666.66 106,766,946.66 104,546,836 51,835,000 -
حمایت 1 (S1) 106,653,333.33 107,366,386.66 104,758,418 -1,270,000 107,495,000
نقطه پیوت (PP) 108,336,666.66 108,336,666.66 108,336,666.66 54,375,000 108,757,500
مقاومت 1 (R1) 109,193,333.33 109,306,946.66 110,261,582 1,270,000 110,035,000
مقاومت 2 (R2) 110,876,666.66 109,906,386.66 110,473,164 56,915,000 -
مقاومت 3 (R3) 111,733,333.33 110,876,666.66 110,685,000 3,810,000 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی