سکه امامی

Imami Coin
نرخ فعلی:: 102,280,000 3.85
سکه / بازار معاملاتی
نرخ فعلی: : 102,280,000 3.85
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 102,280,000 3.85
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار معاملاتی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
سکه بهار آزادی 100,979,000 ۲۵ اردیبهشت 3,990,000 4.11% 101,019,000 96,979,000 97,009,000 3,251,500 96,989,000 103,479,000
نیم سکه 58,000,000 ۲۵ اردیبهشت 3,000,000 5.45% 58,000,000 55,500,000 56,000,000 2,331,579 55,000,000 62,700,000
ربع سکه 38,000,000 ۲۵ اردیبهشت 3,000,000 8.57% 38,000,000 35,400,000 36,000,000 2,435,000 35,000,000 39,200,000
سکه گرمی 22,500,000 ۲۵ اردیبهشت 2,000,000 9.76% 22,500,000 21,000,000 21,500,000 2,573,333 20,500,000 22,300,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی