سکه امامی

Imami Coin
نرخ فعلی:: 104,060,000 0
سکه / بازار معاملاتی
نرخ فعلی: : 104,060,000 0
واحد حجمی : عدد
نرخ فعلی: : 104,060,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / بازار معاملاتی
واحد حجمی : عدد
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
سکه بهار آزادی 102,009,000 ۴ بهمن - - 102,019,000 98,900,000 0 7,553,640 102,019,000 119,989,000
نیم سکه 57,500,000 ۴ بهمن - - 57,500,000 56,000,000 0 2,754,000 57,500,000 64,000,000
ربع سکه 37,500,000 ۴ بهمن - - 37,500,000 35,500,000 0 2,718,000 37,500,000 44,000,000
سکه گرمی 22,250,000 ۴ بهمن - - 22,250,000 22,250,000 0 637,200 22,500,000 24,050,000
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی