حباب سکه بهار آزادی

Imami Coin Blubber
نرخ فعلی:: 1,680,000 7.14
سکه / حباب سکه ها
نرخ فعلی: : 1,680,000 7.14
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,680,000 7.14
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / حباب سکه ها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد حباب سکه بهار آزادی

۱۶:۵۴:۵۴
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
حباب سکه بهار آزادی 120,000 40,000 260,000 950,000 1,240,000 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,169,091 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 510,909 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 43.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,141,739 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 538,261 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 47.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 984,658 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 695,342 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 70.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,088,435 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 591,565 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 54.35%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی