حباب سکه بهار آزادی

Imami Coin Blubber
نرخ فعلی:: 1,620,000 58.82
سکه / حباب سکه ها
نرخ فعلی: : 1,620,000 58.82
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,620,000 58.82
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / حباب سکه ها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۹:۱۴:۱۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
حباب سکه بهار آزادی 600,000 1,080,000 1,530,000 360,000 1,500,000 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,066,250 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 553,750 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 51.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 681,000 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 939,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 137.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,509,180 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 889,180 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 54.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,121,159 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 501,159 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.94%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی