حباب سکه بهار آزادی

Imami Coin Blubber
نرخ فعلی:: 700,000 0
سکه / حباب سکه ها
نرخ فعلی: : 700,000 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 700,000 0
واحد پولی : ریال
کشور : ایران
شاخه : سکه / حباب سکه ها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
حباب سکه امامی 1,920,000 ۲ تیر - - 2,350,000 1,550,000 0 399,630 5,520,000 5,680,000
حباب نیم سکه 5,080,000 ۲ تیر - - 5,830,000 4,900,000 0 1,076,667 6,210,000 7,340,000
حباب ربع سکه 10,520,000 ۲ تیر - - 11,140,000 10,420,000 0 1,456,667 11,170,000 13,490,000
حباب سکه گرمی 10,440,000 ۲ تیر - - 10,530,000 10,400,000 0 245,185 10,520,000 10,520,000
ارزش واقعی سکه 107,476,000 ۱۶ شهریور - - 109,188,000 107,476,000 0 - - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی