کرون سوئد / دلار تایوان

SEK/TWD Ask
نرخ فعلی:: 3.2526 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 3.2526 0.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.2526 0.06
واحد پولی : -
کشور : سوئد
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۴:۲۲:۰۲

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
3.2526 04:22:02 0.0004 0.01% 0.0021 0.06% 0.0016 0.05% 0.0049 0.2526
3.253 04:07:52 0.0018 0.06% 0.0017 0.05% 0.0012 0.04% 0.0045 0.253
3.2512 03:43:18 0.0025 0.08% 0.0035 0.11% 0.003 0.09% 0.0063 0.2512
3.2537 03:22:00 0.0023 0.07% 0.001 0.03% 0.0005 0.02% 0.0038 0.2537
3.2514 02:29:11 0.0148 0.46% 0.0033 0.10% 0.0028 0.09% 0.0061 0.2514
3.2662 02:08:05 0.0068 0.21% 0.0115 0.35% 0.012 0.37% 0.0087 0.2662
3.2594 01:43:09 0.0062 0.19% 0.0047 0.14% 0.0052 0.16% 0.0019 0.2594
3.2532 01:02:11 0.0016 0.05% 0.0015 0.05% 0.001 0.03% 0.0043 0.2532
3.2548 00:43:45 0.0006 0.02% 0.0001 - 0.0006 0.02% 0.0027 0.2548
3.2542 00:29:31 - - 0.0005 0.02% - - 0.0033 0.2542
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی