کرون سوئد / پزو فیلیپین

SEK/PHP Ask
نرخ فعلی:: 5.7774 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.7774 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.7774 0
واحد پولی : -
کشور : سوئد
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۹ اسفند

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون سوئد / پزو فیلیپین - - 0.0368 0.2162 0.3799 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2226
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2226
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2226
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2226
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.85%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی