کرون سوئد / پزو فیلیپین

SEK/PHP Ask
نرخ فعلی:: 5.7774 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.7774 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.7774 0
واحد پولی : -
کشور : سوئد
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
CNY/DZD Ask 20.573 ۸ اسفند - - 20.608 20.564 0 0.427 - 20.732
USD/ZWL Ask 85.986 ۱۳ اسفند - - 85.986 85.984 0 0.014 85.986 85.986
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0091 ۵ اسفند - - 0.0091 0.0091 0 - - 0.0093
افغانی افغانستان / دلار 0.0129 ۱۴ اسفند - - 0.013 0.0129 0 - 0.013 0.013
انگولتروم بوتان / پوند انگلیس 0.0099 ۷ اسفند - - 0.0099 0.0099 0 - - 0.01
انگولتروم بوتان / دلار 0.0137 ۱۳ اسفند - - 0.0137 0.0137 0 - 0.0137 0.0138
بات تایلند / پزو شیلی 23.77 ۹ اسفند - - 23.8 23.77 0 0.23 - 24.63
بات تایلند / پزو فیلیپین 1.5999 ۹ اسفند - - 1.601 1.5984 0 0.4001 - 1.6232
بات تایلند / پزوی آرژانتین 2.9481 ۹ اسفند - - 2.952 2.9481 0 0.0519 - 2.9854
بات تایلند / پزوی مکزیک 0.6849 ۹ اسفند - - 0.6868 0.6849 0 0.3151 - 0.692
بات تایلند / پوند انگلیس 0.2357 ۹ اسفند - - 0.2358 0.2357 0 - - 0.243
بات تایلند / پوند لبنان 49.84 ۹ اسفند - - 49.9 49.84 0 1.16 - 50.84
بات تایلند / پوند مصر 0.5169 ۹ اسفند - - 0.5176 0.5169 0 0.4831 - 0.5257
بات تایلند / درهم امارات 0.1206 ۹ اسفند - - 0.1207 0.1206 0 - - 0.123
بات تایلند / درهم مراکش 0.2934 ۹ اسفند - - 0.2944 0.2934 0 - - 0.2997
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی