کرون سوئد / کرون نروژ

SEK/NOK Ask
نرخ فعلی:: 0.9911 1.57
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.9911 1.57

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.9911 1.57

واحد پولی : -

کشور : سوئد

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی