کرون سوئد / دلار نامبیا

SEK/NAD Ask
نرخ فعلی:: 1.8681 0.29
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.8681 0.29
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.8681 0.29
واحد پولی : -
کشور : سوئد
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۹:۲۹:۰۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کرون سوئد / دلار نامبیا 0.0037 0.0068 0.0514 0.0524 0.2688 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1319
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1319
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1319
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1319
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.06%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی