کرون سوئد / ین ژاپن

SEK/JPY Ask
نرخ فعلی:: 13.1206 0.46
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 13.1206 0.46
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 13.1206 0.46
واحد پولی : -
کشور : سوئد
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۰:۰۲:۱۰

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 13.1206
بالاترین قیمت روز 13.1341
پایین ترین قیمت روز 13.1129
بیشترین مقدار نوسان روز 0.01
درصد بیشترین نوسان روز 0.02%
نرخ بازگشایی بازار 13.123
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۰:۰۲:۱۰
نرخ روز گذشته 13.061
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.46%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0596
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
9,000,000 ریال
سکه
9,720,702 ریال
دلار
9,459,779 ریال
یورو
9,407,194 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0573 0.4386% 1400/02/20
یک ماه 0.2148 1.6644% 1400/01/28
شش ماه 1.0359 8.5720% 1399/08/27
یک سال 2.2329 20.5085% 1399/02/28
سه سال 0.4575 3.6129% 1397/02/27
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 13.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 13.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 12.98
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 12.95
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 12.87
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 12.76
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 12.56

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 13.07
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 13.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 12.96
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 12.93
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 12.84
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 12.73
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 12.47

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 13.08 13.10 13.09 13.09 -
حمایت 2 (S2) 13.10 13.10 13.09 13.10 -
حمایت 1 (S1) 13.11 13.11 13.09 13.11 13.10
نقطه پیوت (PP) 13.12 13.12 13.12 13.12 13.12
مقاومت 1 (R1) 13.13 13.13 13.14 13.13 13.12
مقاومت 2 (R2) 13.14 13.13 13.14 13.14 -
مقاومت 3 (R3) 13.15 13.14 13.14 13.15 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/25 13.1260 13.1230 13.1341 13.1341 0.08% 0.0107
1400/02/24 13.0258 13.0220 13.1305 13.1234 0.77% 0.1005
1400/02/23 13.0054 12.9742 13.0478 13.0229 0.09% 0.0111
1400/02/22 13.0734 13.0032 13.0878 13.0118 0.39% 0.0507
1400/02/21 13.0610 13.0363 13.0992 13.0625 0.01% 0.0008
1400/02/20 13.0672 12.9355 13.1173 13.0633 0.99% 0.1278
1400/02/19 13.0767 12.9355 13.0767 12.9355 - 0
1400/02/18 13.0681 12.9355 13.0767 12.9355 - 0
1400/02/17 12.9417 12.9355 13.0665 12.9355 - 0
1400/02/16 12.8652 12.8652 12.94 12.9355 - 0
1400/02/15 12.9050 12.8545 12.9355 12.9355 - 0
1400/02/14 12.9693 12.8996 12.9752 12.9355 - 0
1400/02/13 12.9395 12.9156 12.9880 12.9355 0.35% 0.0459
1400/02/12 12.9153 12.9153 12.9814 12.9814 - 0
1400/02/11 12.9102 12.9099 12.9814 12.9814 - 0
1400/02/10 13.0123 12.8589 13.0335 12.9814 0.95% 0.1225
1400/02/9 13.0123 12.8589 13.0795 12.8589 - 0
1400/02/8 12.9786 12.8589 13.0344 12.8589 - 0
1400/02/7 12.9141 12.8589 12.9802 12.8589 - 0
1400/02/6 12.8862 12.8579 12.9126 12.8589 0.24% 0.0309
1400/02/5 12.8898 12.8898 12.8898 12.8898 0.16% 0.0207
1400/02/4 12.8691 12.8451 12.8691 12.8691 0.19% 0.024
1400/02/2 12.8444 12.8002 12.8790 12.8451 0.44% 0.0557
1400/02/1 12.8133 12.7574 12.8312 12.7894 0.14% 0.018
1400/01/31 12.8695 12.8074 12.9581 12.8074 0.14% 0.018
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
13.1206 00:02:10 - - 0.0596 0.46%
13.1206 00:02:09 0.0024 0.02% 0.0596 0.46%
13.123 23:56:17 0.0101 0.08% 0.062 0.47%
13.1129 23:42:57 0.0101 0.08% 0.0519 0.40%
13.123 23:35:25 - - 0.062 0.47%
13.123 23:35:25 0.0111 0.08% 0.062 0.47%
13.1341 23:21:51 0.0111 0.08% 0.0731 0.56%
13.123 23:07:18 0.0111 0.08% 0.062 0.47%
13.1341 23:01:41 - - 0.0731 0.56%
13.1341 23:01:41 0.0111 0.08% 0.0731 0.56%
13.123 22:42:17 0.0111 0.08% 0.062 0.47%
13.1341 22:01:43 - - 0.0731 0.56%
13.1341 22:01:41 0.0111 0.08% 0.0731 0.56%
13.123 21:56:16 0.0111 0.08% 0.062 0.47%
13.1341 21:42:48 0.0111 0.08% 0.0731 0.56%
13.123 21:28:14 0.0111 0.08% 0.062 0.47%
13.1341 21:21:48 0.0111 0.08% 0.0731 0.56%
13.123 21:07:16 0.0111 0.08% 0.062 0.47%
13.1341 20:21:47 0.0111 0.08% 0.0731 0.56%
13.123 20:14:14 0.0111 0.08% 0.062 0.47%
13.1341 20:01:42 - - 0.0731 0.56%
13.1341 20:01:38 0.0111 0.08% 0.0731 0.56%
13.123 19:49:13 0.0111 0.08% 0.062 0.47%
13.1341 19:42:48 0.0111 0.08% 0.0731 0.56%
13.123 19:21:17 0.0111 0.08% 0.062 0.47%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی