کرون سوئد / ین ژاپن

SEK/JPY Ask
نرخ فعلی:: 12.7551 0.38
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 12.7551 0.38
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 12.7551 0.38
واحد پولی : -
کشور : سوئد
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۲:۲۲:۴۷

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 12.7551
بالاترین قیمت روز 12.7626
پایین ترین قیمت روز 12.7063
بیشترین مقدار نوسان روز 0.06
درصد بیشترین نوسان روز 0.38%
نرخ بازگشایی بازار 12.7626
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۲:۲۲:۴۷
نرخ روز گذشته 12.7063
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.38%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0488
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,686,311 ریال
سکه
10,957,791 ریال
دلار
10,898,031 ریال
یورو
11,087,484 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.1720 1.3669% 1400/06/30
یک ماه 0.0382 0.3004% 1400/06/06
شش ماه 0.0228 0.1791% 1400/01/08
یک سال 1.1857 10.2486% 1399/07/07
سه سال 0.0241 0.1886% 1397/07/06
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 12.75
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 12.71
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 12.70
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 12.70
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 12.68
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 12.72
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 12.79

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 12.75
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 12.69
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 12.70
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 12.70
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 12.66
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 12.75
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 12.86

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 12.66 12.68 12.68 12.67 -
حمایت 2 (S2) 12.68 12.70 12.68 12.69 -
حمایت 1 (S1) 12.72 12.71 12.69 12.73 12.70
نقطه پیوت (PP) 12.74 12.74 12.74 12.74 12.73
مقاومت 1 (R1) 12.77 12.76 12.81 12.79 12.75
مقاومت 2 (R2) 12.79 12.77 12.82 12.80 -
مقاومت 3 (R3) 12.83 12.79 12.82 12.84 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/07/6 12.7063 12.7063 12.83 12.7542 0.49% 0.0627
1400/07/5 12.8136 12.7063 12.8208 12.8169 0.87% 0.1106
1400/07/3 12.8136 12.7063 12.8136 12.7063 0.75% 0.0949
1400/07/2 12.7907 12.7063 12.8138 12.8012 0.75% 0.0949
1400/07/1 12.6309 12.6298 12.7973 12.7063 0.59% 0.0744
1400/06/31 12.5673 12.5673 12.7063 12.6319 0.39% 0.0488
1400/06/30 12.6393 12.5740 12.6604 12.5831 - -
1400/06/29 12.6943 12.5468 12.7063 12.6426 0.41% 0.0524
1400/06/28 12.6950 12.6950 12.6950 12.6950 0.13% 0.0161
1400/06/27 12.6815 12.6727 12.7063 12.6789 0.04% 0.0054
1400/06/26 12.7205 12.6553 12.7683 12.6735 0.37% 0.0463
1400/06/25 12.7463 12.6678 12.7661 12.7198 0.19% 0.0248
1400/06/24 12.7345 12.7063 12.7672 12.7446 0.04% 0.0056
1400/06/23 12.7804 12.7063 12.8480 12.7390 0.26% 0.0327
1400/06/22 12.7063 12.7063 12.7813 12.7063 0.27% 0.0338
1400/06/21 12.7063 12.6488 12.7401 12.7401 - -
1400/06/20 12.7348 12.7063 12.7401 12.7401 0.27% 0.0338
1400/06/19 12.7553 12.7063 12.7952 12.7063 - -
1400/06/18 12.7781 12.7063 12.7942 12.7063 - -
1400/06/17 12.8341 12.7063 12.8512 12.7063 - -
1400/06/16 12.8311 12.7063 12.8661 12.7063 - -
1400/06/15 12.8576 12.7063 12.8819 12.7063 - -
1400/06/14 12.6488 12.6488 12.8586 12.7063 - -
1400/06/13 12.7063 12.6488 12.7063 12.7063 - -
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
12.7551 02:22:47 0.0003 - 0.0488 0.38%
12.7554 02:02:47 0.0491 0.39% 0.0491 0.39%
12.7063 01:56:38 0.0501 0.39% - -
12.7564 01:43:52 0.0501 0.39% 0.0501 0.39%
12.7063 01:28:36 0.0563 0.44% - -
12.7626 01:22:57 - - 0.0563 0.44%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی